Obchodní podmínky
Přidal Admin, červen 03 2011 14:06:54
V případě ?e,kupující odmítne zbo?í převzít,má prodávající právo uplatnit vůči němu smluvní pokutu ve vý?i 1% z fakturované částky a po?tovné za zpětné doručení prodávajícímu.